Historical Draws - Washington Lotto for Year 1999

Washington Lotto

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Wednesday, December 29, 1999
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
42
Wednesday, December 22, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
26
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
49
Saturday, December 18, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
46
Wednesday, December 15, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
45
Saturday, December 11, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
46
lottery-white-ball
49
Wednesday, December 8, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
39
Saturday, December 4, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
46
Wednesday, December 1, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
41
Saturday, November 27, 1999
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
41
Wednesday, November 24, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
44
Saturday, November 20, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
46
Wednesday, November 17, 1999
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
41
Saturday, November 13, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
46
Wednesday, November 10, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
48
Saturday, November 6, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
49
Wednesday, November 3, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
36
Saturday, October 30, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
46
Wednesday, October 27, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
45
Saturday, October 23, 1999
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
45
lottery-white-ball
47
lottery-white-ball
49
Wednesday, October 20, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
38
Saturday, October 16, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
46
lottery-white-ball
49
Wednesday, October 13, 1999
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
48
Saturday, October 9, 1999
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
44
Wednesday, October 6, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
34
Saturday, October 2, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
26
lottery-white-ball
44
Wednesday, September 29, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
44
Saturday, September 25, 1999
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
45
lottery-white-ball
47
Wednesday, September 22, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
46
Saturday, September 18, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
47
Wednesday, September 15, 1999
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
41
Saturday, September 11, 1999
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
48
Wednesday, September 8, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
43
Saturday, September 4, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
49
Wednesday, September 1, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
48
Saturday, August 28, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
48
Wednesday, August 25, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
45
Saturday, August 21, 1999
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
26
Wednesday, August 18, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
43
Saturday, August 14, 1999
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
46
lottery-white-ball
47
Wednesday, August 11, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
40
Saturday, August 7, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
34
Wednesday, August 4, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
48
Saturday, July 31, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
44
Wednesday, July 28, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
45
Saturday, July 24, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
47
Wednesday, July 21, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
46
lottery-white-ball
48
Saturday, July 17, 1999
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
45
lottery-white-ball
47
Wednesday, July 14, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
46
Saturday, July 10, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
49
Wednesday, July 7, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
47
Saturday, July 3, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
45
Wednesday, June 30, 1999
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
46
Saturday, June 26, 1999
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
47
lottery-white-ball
48
Wednesday, June 23, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
37
Saturday, June 19, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
47
Wednesday, June 16, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
28
Saturday, June 12, 1999
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
44
Wednesday, June 9, 1999
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
46
Saturday, June 5, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
44
Wednesday, June 2, 1999
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
39
Saturday, May 29, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
37
Wednesday, May 26, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
44
Saturday, May 22, 1999
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
46
Wednesday, May 19, 1999
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
43
Saturday, May 15, 1999
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
34
Wednesday, May 12, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
45
Saturday, May 8, 1999
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
40
Wednesday, May 5, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
47
Saturday, May 1, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
40
Wednesday, April 28, 1999
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
46
Saturday, April 24, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
46
Wednesday, April 21, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
48
lottery-white-ball
49
Saturday, April 17, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
26
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
49
Wednesday, April 14, 1999
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
21
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
47
lottery-white-ball
49
Saturday, April 10, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
17
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
42
Wednesday, April 7, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
27
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
46
lottery-white-ball
47
lottery-white-ball
48
Saturday, April 3, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
43
Wednesday, March 31, 1999
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
40
lottery-white-ball
49
Saturday, March 27, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
13
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
41
Wednesday, March 24, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
42
lottery-white-ball
47
Saturday, March 20, 1999
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
47
Wednesday, March 17, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
39
lottery-white-ball
47
Saturday, March 13, 1999
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
44
lottery-white-ball
45
Wednesday, March 10, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
26
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
45
lottery-white-ball
49
Saturday, March 6, 1999
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
47
Wednesday, March 3, 1999
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
34
lottery-white-ball
37
Saturday, February 27, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
29
lottery-white-ball
39
Wednesday, February 24, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
44
Saturday, February 20, 1999
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
33
Wednesday, February 17, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
15
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
45
Saturday, February 13, 1999
lottery-white-ball
1
lottery-white-ball
18
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
41
Wednesday, February 10, 1999
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
23
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
46
Saturday, February 6, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
48
Wednesday, February 3, 1999
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
7
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
30
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
43
Saturday, January 30, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
9
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
41
Wednesday, January 27, 1999
lottery-white-ball
6
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
22
lottery-white-ball
28
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
46
Saturday, January 23, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
4
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
44
Wednesday, January 20, 1999
lottery-white-ball
5
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
31
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
43
lottery-white-ball
47
Saturday, January 16, 1999
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
14
lottery-white-ball
16
lottery-white-ball
33
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
45
Wednesday, January 13, 1999
lottery-white-ball
2
lottery-white-ball
25
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
35
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
45
Saturday, January 9, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
10
lottery-white-ball
11
lottery-white-ball
12
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
35
Wednesday, January 6, 1999
lottery-white-ball
19
lottery-white-ball
24
lottery-white-ball
32
lottery-white-ball
37
lottery-white-ball
41
lottery-white-ball
42
Saturday, January 2, 1999
lottery-white-ball
3
lottery-white-ball
8
lottery-white-ball
20
lottery-white-ball
36
lottery-white-ball
38
lottery-white-ball
39